Danışman

Dr. Türkan Yosun

Dr. Türkan Yosun lisans derecesini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden almıştır. Kurumsal kariyerine bankacılık sektörü kurumsal satış alanında başlamış, uluslararası otomotiv şirketlerinde hazine yönetimi ve projelerin finansal yönetimi üzerine devam etmiştir. 2009 yılında akademik hayata geçiş yapmış, doktora derecesini 2016 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalından almıştır. Bu süreçte ayrıca, Tubitak bursu kapsamında 6 ay süre ile University of Massachusetts Boston’ın Örgütler ve Sosyal Değişim doktora programında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora tezi sosyal sektörlerin piyasalaşması ve sosyal işletmelerin stratejik yönetimi üzerine olup, şirketlerin uluslararasılaşma stratejileri üzerine araştırma ve yayınları da bulunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik kurulunca yürütülen sosyal girişimcilik ve sosyal yatırım konulu programların oluşturulması ve iletişim süreçlerinde çeşitli görevler almış, programlar dahilinde eğitimler vermiştir. Engelli eğitimi, demokratik yönetim ve çevre sorunları üzerinde çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almaktadır. Sosyal sorun analizi, sosyal inovasyon, sosyal etki ölçümü, sosyal iş modeli, sosyal girişimler için kaynak stratejisi, stratejik yönetim, ve finans konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.