sevdakilicalp

S. Sevda Kılıçalp

2003 yılında CIVICUS Sivil Toplum Endeksi ve Sosyal Adalet Filantropi Araştırmaları ile TÜSEV’de başladığı sosyal etki yolculuğuna kültür-sanat (Hangar), kültürlerarası öğrenme (Koine ve Re Idomeneo), gençlik (Aegee), kadınların güçlendirilmesi (KAGİDER), insani yardım (Diakonie ve Hayata Destek), uluslararası işbirliği (COSPE), filantropi geliştirme ve sivil toplum araştırmaları (TÜSEV, İndiana Üniv., Bologna Üniv. ve Marmara Ünv.) gibi alanlarda birlikte çalıştığı birçok sivil toplum kuruluşu ve üniversiteyi kattı. 2011-2015 arasında Sosyal Yatırım Program Direktörü olarak görev yaptığı eski evi TÜSEV’de filantropi danışmanlığı, filantropi profesyonelleri programı, destekle değiştir, bağışçıların ilham veren hikayeleri, hak temelli bağışçılık araştırması gibi yenilikçi programlar başlattı; şirketler, vakıflar, bireyler ve toplulukların sosyal yatırımlarının etkisini arttırabilmeleri için bir dizi rehber oluşturdu.

Filantropi.org blogunun yazarı olan Sevda hibe programı tasarımı ve yönetimi, izleme-değerlendirme, kurumsal kapasite ölçümleme ve kapasite geliştirme, stratejik planlama, proje döngüsü yönetimi ve filantropi danışmanlığı alanlarında ulusal ve uluslararası deneyime sahip. JCI Türkiye tarafından “2014 Ten Outstanding Young Persons” kapsamında “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” ödülü verildi. Mentorluk, yazma, danışmanlık, eğitmenlik, kolaylaştırıcılık işinin en keyif aldığı kısımları; çünkü derinleşmeyi, birlikte öğrenmeyi, yeniliği ve sosyal değişim için insanları harekete geçirmeyi seviyor. Bolu Bağışçılar Vakfı ve Yuvarla.org Danışma Kurulu üyesi olan Sevda, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Bologna Üniversitesi’nden Filantropi ve Sosyal Girişimcilik yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda STK Yönetimi alanında İndiana Üniversitesinde Filantropi Çalışmaları doktorasını sürdürüyor ve Marmara Üniversitesi Toplumsal Projeler Yönetimi ve Organizasyonu Yüksek Lisans Programı’nda Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon dersi veriyor.