DeryaKilicalp

Derya Kılıçalp

Derya Kılıçalp halkla ilişkiler eğitimi aldıktan sonra özel sektörde çeşitli kademelerde yer almış ve 2006 yılında sivil topluma geçiş yapmıştır. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda proje yöneticiliği ve kurumsal ilişkiler koordinatörlüğü yaptığı yıllarda çok sayıda kaynak geliştirme atölyesinin eğitmenliğini yapmış; hayırseverlik koşusu yürüten oluşumlara  STK çalışmaları, gönüllülük, bağışçılık gibi konularda koçluk yapmış; şirketlerle stratejik ilişkiler oluşturulması ve yürütülmesine katkı vermiş; gençlik istihdamı, girişimcilik, sağlık bilinci, barış kültürü konulu proje faaliyetlierinin ve ilgili ekiplerin koordinasyonunu üstlenmiştir. Barış için Müzik Vakfı Genel Müdür’ü olarak çalışırken de kurumsal yönetim süreçlerini tanımlanması ve geliştirilmesi; verimli işbirliklerinin kurulması  üzerine yeni modeller geliştirmiştir. Aldığı iletişim ve çatışma yönetimi, toplantı moderasyonu gibi çeşitli yöntemsel,  toplumsal cinsiyet gibi tematik eğitimleri kuruluşlara verdiği desteğin içerisine yedirmektedir. Derya sunduğu danışmanlık hizmetleri ile kamu, özel sektör ve sivil toplum alanındaki deneyim ve uzmanlıklarını olumlu sosyal değişime katkıda bulunacak şeklide kullanır; farklı sektörden kişi, kuruluş ve toplulukların yarattığı etkiyi arttırmalarına ve değişim süreçlerine bakış açılarını yenilemelerine yardımcı olur   ve özellikle sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirme ve itibar güçlendirme konularında rehberlik eder.